Privacy verklaring

PRIVACY VERKLARING SOBE ZORG – d.d. 27 november 2018

Inleiding

Met deze privacyverklaring geeft Sobe Zorg inzicht in hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan, wat onze plichten en uw rechten zijn, en hoe u uw wensen m.b.t. uw gegevens aan ons kenbaar kunt maken. Sobe Zorg neemt uw privacy heel serieus en wij zullen informatie over u altijd op een veilige manier verwerken en gebruiken.

Er zijn situaties waarin uw persoonsgegevens door Sobe Zorg worden ontvangen, gebruikt en bewaard. Uw persoonsgegevens hebben we nodig om u zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn dit voornamelijk uw naam en eventueel uw privé e-mailadres en/of uw privételefoonnummer (afhankelijk of u zelf aangeeft via deze mail en/of dit nummer te willen communiceren).

Als u op- en aanmerkingen heeft op de inhoudt van deze privacyverklaring, dan verzoeken wij u contact met ons op nemen. Onze contactgegevens vindt u onder aan deze verklaring.

Doelen waarvoor uw gegevens worden gebruikt

Er wordt voor een aantal doelen persoonsgegevens verzameld door Sobe Zorg. Deze doelen worden hieronder toegelicht.

  1. Contact opnemen met Sobe Zorg

Wanneer u met Sobe Zorg contact opneemt* en er is sprake van een vervolgcontact waarvoor uw gegevens (naam, contactgegevens en onderwerp/vraag) nodig zijn, dan bewaart Sobe Zorg deze gegevens zorgvuldig met als doel weer met u in contact te kunnen treden. Bijvoorbeeld bij een cliëntaanmelding worden alleen de contactgegevens van de cliënt genoteerd. Dit gegeven wordt bewaard in het klantendossier van desbetreffende (potentiele) klant.

* hetzij telefonisch, per sms/app, via social media, per e-mail, per post of via het contactformulier op de Sobe Zorg website.

  1. Contact met bestaande klanten en zakelijke relaties van Sobe Zorg

De mogelijkheid bestaat dat een klant of een zakelijke relatie van Sobe Zorg uw gegevens aan Sobe Zorg doorgeeft met het verzoek contact met u op te nemen. Ten eerste gaan wij er dan vanuit dat deze klant of zakelijke relatie uw toestemming heeft om deze gegevens aan ons door te geven. Over het algemeen is dit goed geregeld en betreft het uw werkgever of een gezamenlijke zakelijke relatie. Bijvoorbeeld als Sobe Zorg start bij een nieuwe klant dan ontvangen wij regelmatig de namen en contactgegevens van de werknemers met wie wij een afspraak moeten inplannen. Indien na het eerste contact er sprake is van een vervolgcontact, waarvoor uw gegevens (naam, contactgegevens en onderwerp/vraag) nodig zijn, dan bewaart Sobe Zorg deze gegevens zorgvuldig met als doel weer met u in contact te kunnen treden.

Uw rechten 

Gegevens inzien, wijzigen en verwijderen

1. Recht op inzage

Wanneer u wilt, kunt u uw gegevens opvragen bij Sobe Zorg. Dit kunt u doen via de contactgegevens onder aan deze verklaring.

2. Recht op rectificatie

Als de gegevens niet juist zijn dan kunt dit aangeven aan Sobe Zorg. Wij dragen er zorg voor dat uw gegevens dan worden aangepast.

3. Recht op overdracht

Mocht u de gegevens nodig hebben die bij Sobe Zorg opgeslagen liggen en u wilt dit laten overdragen aan derden dan zal Sobe Zorg deze gegevens alleen overdragen als u hiervoor schriftelijk opdracht voor geeft.

4. Recht verwijderen van gegevens

Wil u niet langer dat uw gegevens bij Sobe Zorg vastgelegd zijn? Dan hebt u het recht op het laten wissen van uw gegevens.

5. Recht indienen klacht

U hebt het recht om een klacht in te dienen bij Autoriteit Persoonsgegevens, als u vindt dat Sobe Zorg niet op de juiste manier met uw gegevens omgaat.

6. Recht op stop gegevensgebruik (bezwaar)

Wil u niet dat Sobe Zorg uw gegevens gebruikt? Dan hebt u het recht op het stoppen van het gebruik van uw persoonsgegevens.

7. Aan de inhoud van de website kunt u geen rechten ontlenen, dit in verband met eventuele tikfouten en/of hacken van de website door derden.

Onze plichten

Sobe Zorg verwerkt persoonsgegevens op grond van een gerechtvaardigd belang. Denk hierbij aan het aanbieden van diensten van Sobe Zorg via de website of email. Uw gegevens zullen nooit verkocht worden aan derden.

De gegevens die verplicht zijn om aan te leveren, zijn de minimale benodigde gegevens voor het aanbieden van de diensten.

Uw e-mailadres en naam contactpersoon zijn bijvoorbeeld nodig om een u een bericht terug te sturen of u uitnodigen voor een gesprek. Als deze verplichte gegevens niet worden aangeleverd, kan Sobe Zorg de betreffende dienst niet aanbieden.

Mocht het nodig zijn gegevens die u hebt gedeeld met Sobe Zorg met anderen te delen (voor bijvoorbeeld het aanbieden van een dienst in onder aanneming), dan zal daar eerst uw schriftelijke toestemming voor worden gevraagd. Daarbij blijft deze privacy verklaring van toepassing op contacten met contactpersonen namens Sobe Zorg.

Sobe Zorg behoudt zich het recht de gegevens te openbaren wanneer dit wettelijk is vereist dan wel wanneer Sobe Zorg dit gerechtvaardigd acht om te voldoen aan een juridisch verzoek/proces of om de rechten, eigendom of veiligheid van Sobe Zorg te beschermen. Daarbij trachten wij altijd uw recht op privacy zoveel mogelijk te respecteren.

Sobe Zorg zal periodiek, twee keer per jaar, deze Privacy verklaring evalueren en indien nodig wijzigen. Bij belangrijke wijzigingen, zal Sobe Zorg u daarvan op de hoogte brengen.

Heb u nog vragen? Klik hier om met ons contact op te nemen