Wie zijn wij

Wij zijn een zorginstelling die professionele zorg en begeleiding biedt op verschillende vlakken die afgestemd zijn op uw wensen, mogelijkheden en doelstellingen. Hierbij kunt u denken aan dagbesteding maar ook individuele begeleiding.

Wij willen en hebben als doel om er samen voor te zorgen dat u langer zelfstandig blijft wonen. Om dit te bewerkstelligen wordt hierbij op een plezierige wijze rekening gehouden met persoonlijke voorkeuren, leefomstandigheden en zorgbehoeften die individueel op maat geleverd worden en afgestemd zijn op de hulpvraag.

Wat doen wij?

Wij bieden u hulp aan zoals dagbesteding, individuele begeleiding om uw leven prettiger te maken. Hiervoor hebt u een geldig indicatiebesluit nodig. Deze dient aangevraagd te worden bij uw gemeente. Een indicatie voor de dagbesteding, begeleiding individueel en huishoudelijk hulp kunt u aanvragen bij uw gemeente via het WMO-loket (Wet Maatschappelijke Ondersteuning).  Een indicatie aanvraag kunt uzelf, een familielid of uw behandelaar (huisarts, maatschappelijk werker) aanvragen. Wij kunnen dit ook voor u aanvragen.

De missie en visie van Sobe Zorg

Wij willen en hebben als doel om er samen voor te zorgen dat de cliënt langer zelfstandig blijft wonen. Om dit te bewerkstelligen wordt hierbij op een plezierige wijze rekening gehouden met persoonlijke voorkeuren, leefomstandigheden en zorgbehoeften die individueel op maat geleverd worden en afgestemd zijn op de hulpvraag.

Wij ondersteunen onze cliënten door hun eigen kracht aan te spreken en te ontwikkelen zodat zij maximaal in staat worden gesteld om te participeren in onze multiculturele maatschappij.

Wij vinden inzet van vrijwilligers en mantelzorgers in het proces van essentieel belang. Ook sociale wijkteams worden betrokken bij de hulpvraag van de cliënt.

Onze missie is om de eigen kracht van onze cliënten zodanig aan te spreken ( herkennen, activeren, herstellen, compenseren ) dat zij optimaal zijn toegerust om optimaal zelfredzaam in deze maatschappij te participeren.